Der Golem

„Vždy jednou za čas lidského věku prolétne Židovským městem blesková duchovní epidemie, zachvátí duše živých za nějakým účelem, jenž nám...

Detail

Zwei Prager Geschichten

Mladý Rainer Maria Rilke vyrostl v atmosféře česko-německého konfliktu, který tematizuje v povídkách svého mládí. V Králi Bohušovi zpracováv...

Detail

Kleinseitner Geschichten

Povídky Jana Nerudy, jež vyšly poprvé roku 1878, zavádějí čtenáře do idylické Prahy 19. století. Mezi spletitými uličkami, hrdými...

Detail

Johann Strauss

Vater und Sohn in Wort und Bild

Téměř jedno století určovali oba králové valčíků otec a syn Straussové hudební poměry Rakouska. Otcův Pochod Radeckého nám zní v uších jako...

Detail

Škoda

Ein Auto macht Geschichte

Je to jeden z nejvíce fascinujících příběhů o úspěchu ve světě techniky: Škoda spojuje tradici sto let staré značky automobilů s moderní...

Detail

Česká kuchyně

Eine kulinarische Reise

Se svým bohatstvím kulinárních tradic se naše ze­mě může sebevědomě uchá­zet o místo v kruhu národů, jejichž kuchyně hrají v Evropě prim....

Detail

Lesní poutník

Kdo je to, ten osamělý staroch, který stále znovu těká po lese, sbírá rozmanitý mech, motýly a kameny a kterému kvůli tomu místní obyvatelé...

Detail

Zlatá ulička

Museumsführer durch das Goldmachergäßchen

Průvodce Zlatou uličkou, plný vzácných, dílem neznámých obrazových dokumentů, napsaný se znalostí života v zákulisí.

Pověst praví, že ve...

Detail

Fips má narozeniny

Eine Geschichte aus dem Goldenen Gässchen in Prag

Zlatá ulička v Praze. V jejích roztomilých, pestrých domečcích žili dříve hlavně prostí a chudí lidé. Před mnoha staletími je obývali...

Detail
Paul Wiegler

Beethoven

Sein Leben in Wort und Bild

Ludwiga van Beethovena není třeba představovat. Jeho život a jeho dílo byly již mnohokrát vylíčeny a rovněž k 250. výročí jeho narození se...

Detail

Kindheit in Wien

Weltkriegs- und Nachkriegszeit aus Kindersicht

Stále více hlasů, které ještě dovedou vyprávět o dětství ve 40. a 50. letech minulého století, umlká. Ve svých vzpomínkách na dětství nás...

Detail
Peter Lange

Prag empfing uns als Verwandte

Die Familie Mann und die Tschechen

V prosinci 1936 ohlásí nacistické Německo, že Thomas Mann byl zbaven státního občanství. Tento úder však vyjde naprázdno – nositel Nobelovy...

Detail

Praha

Die Stadt der hundert Türme

Praha je známa jako Řím severu, město Kafkovo či město sta věží. Tato obrazová publikace díky skvostným fotografiím a informativnímu textu...

Detail

Prager Tagebuch

V tomto poetickém deníku nás literární historik Peter Becher zavádí do pražské reality na druhé, odvrácené straně turistických fasád. Jako...

Detail

Praha

Město snů nad Vltavou

V této malé vázané knížce je soustředěno vše, co by neměl žádný návštěvník Prahy opomenout: vznešené Hradčany s Pražským hradem, slavný...

Detail

Vídeň

Město snů nad Dunajem

První dostaveníčko s Vídní: setkání se středověkým městem, se sídelním městem Habsburků a s jednou z nejdůležitějších evropských kulturních...

Detail

Císařské město Baden

Baden – biedermeierovské, vinnými pahorky lemované lázně: okouzlující uličky starého města, udržované lázně, rozlehlý lázeňský park, k tomu...

Detail

Alžběta

Císařovna rakouská

Rakousko v roce 1854: Mladá bavorská vévodkyně Alžběta podává rakouskému císaři Františku Josefovi ve slavnostně vyzdobeném vídeňském...

Detail

Marie Terezie

Život císařovny slovem i obrazem

Marie Terezie Rakouská – jméno jako concerto grosso, žena jako kantáta z krásy, nádhery a panovnického lesku. Julianě Weitlanerové se...

Detail
Gabriela Salfellner
Harald Salfellner

Nejlepší recepty císařské dvorní kuchyně

Od hovězí špičky po trhanec

Na celé zeměkouli se dnes vaří a pečou speciality, jež mají svůj původ v zemích rakouské monarchie. Velká porce vynalézavosti, okořeněná...

Detail

František Josef I.

Život císaře slovem i obrazem

Císař František Josef I. vtiskl době svého panování výraznou pečeť a stal se posléze ztělesněním starého Rakouska 19. století. Pozvednut na...

Detail

Proměna

„Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. Ležel na hřbetě...

Detail

Dopis otci

Nikdy neodeslaný „Dopis otci“ (1919) je považován za klíč k literárnímu dílu Franze Kafky (1883-1924). Toto působivé svědectví dramatického...

Detail

Venkovský lékař

Povídky, které napsal Franz Kafka (1883-1924) na Hradčanech, ve Zlaté uličce čp. 22, vyšly pod titulem Venkovský lékař knižně již za jeho...

Detail

Nezvěstný

„Příběh, který píšu a který je arci fabulován tak, aby končil kdesi v nekonečnu, se jmenuje [...] Nezvěstný a odehrává se výlučně ve...

Detail

Zámek

„Vše, co může být řečeno o této knize, je jen tápáním ve tmě. Člověk musí knihu přečíst sám, řádek za řádkem, aby viděl, jak se zde často z...

Detail

Vojanda Libuška

aneb Sepsání života arcipodvodnice a poběhlice Kuráž

Život ženy v časech válečných. Mladá dívka z Čech se zaplétá, v převleku za mladíka, do zmatků Třicetileté války, ztrácí nevinnost a...

Detail

Žebračka na Pont des Arts

Wilhelm Hauff (1802-1827) vytvořil tuto něžnou povídku ve věku necelých pětadvaceti let jako záhy dozravší mistr. Do jedné stuttgartské...

Detail

Lidová kniha o doktoru Faustovi

Předkládané vyprávění Gustava Schwaba (*1792 Stuttgart, †1850 Stuttgart) se opírá o onu původní knížku lidového čtení, kterou roku 1587...

Detail

Fantastické povídky

Kriminální povídky amerického vypravěče E. A. Poea (1809 Boston-1849 Baltimore) mají takovou sílu a naléhavost, že již George Orwell byl...

Detail

Cesta do poslední zahrady

Německý spisovatel židovského původu Dan Weinstein (*1925), rodák ze severních Čech, nechává odehrávat děj svého románu o budoucnosti v...

Detail

Robinson Crusoe

Anglický dobrodruh a spisovatel Daniel Defoe (* 1660 Cripplegate † 1731 Moorgate) dokončil svůj často napodobovaný román The Life and...

Detail

Krysař z Hameln

Julius Wolff (1834-1910) se ve svém líčení Krysaře z Hameln inspiruje legendární událostí, která se prý skutečně přihodila roku 1284 a stala...

Detail

Legendy o svatých

„Zde se počíná chvalná a užitečná, lehká i těžká, jasná i temná kniha: svatých život, radost a utrpení, zvaná malý pasionál.“

Klabund...

Detail

Shakespearovy povídky

Shakespearovy povídky (Tales from Shakespeare) jsou nehynoucím odkazem dobrosrdečného humoristického anglického básníka Charlese Lamba...

Detail

Z pokladničky porýnského domácího přítele

Z prostých, humorných kalendářových historek, které Johann Peter Hebel (1760-1826) po celá léta uveřejňoval v Porýnském domácím příteli, se...

Detail

BergersDorf

Autorka, jež se narodila roku 1944 poblíž Pirmasens, napsala tento dokumentární román o tom, jak byla svedena, do „vysoké politiky“...

Detail

Zemřít na jaře

Srpen 1944. Mladí nuceně nasazení Češi uprchnou z Vídně, aby na Moravě s podobně smýšlejícími lidmi vybudovali skupinu odporu....

Detail

Daleko odsud bydlíme, daleko odsud

Diether Krywalski, autor a vydavatel literárněvědných studií a příruček jakož i encyklopedických publikací (Lexikon der...

Detail

Zdatní důstojníci a řádní muži

„Ať mi z nich udělá zdatné důstojníky a řádné muže", rozkázala císařovna Marie Terezie odpovědnému veliteli, když při zasvěcení první...

Detail

Chudý houslista

(Der arme Spielmann)

Hudební novela Chudý houslista pocházející z roku 1848 zavádí čtenáře do Vídně 19. století. Rakouský básník Franz Grillparzer (1791–1872)...

Detail

S Kafkou na jih

Skvostně vyzdobený svazek obsáhle dokumentuje slovem a obrazem cesty, které Kafka podnikl v letech 1909, 1911 a 1913 do Švýcarska a do...

Detail

Povídky ze života slepce

V povídkách shromážděných v této knize otvírá nevidomý spisovatel Oskar Baum (1883-1942) čtenáři zcela nový pohled na nadcházející 20....

Detail

Muzikantská krev

Jedná se první zveřejnění nalezeného rukopisu severočeského hudebníka a významný dobový dokument 19. století.

Ve svých memoárech líčí...

Detail
Harald Salfellner (ed.)

Rokem s Franzem Kafkou

Spisy Franze Kafky fascinují již celé generace čtenářů na celém světě a patří k nejslavnějším literárním textům německy psané literatury 20....

Detail

Jednou velký kreslíř

Franz Kafka jako výtvarný umělec

Když hovoříme o díle Franze Kafky, máme na mysli především na jeho dílo literární. Méně známé však je, že Kafka také rád kreslil. Kafkův...

Detail

Pražská rapsodie

V prozaických skicách Paula Leppina je zachycena Praha tah za tahem, postava za postavou. Leppin zamyšleně rozpráví o starých fotografiích...

Detail
Leopold Masur

Brněnské pověsti

Toto vkusné vydání brněnských pověstí vychází ze sbírky Leopolda Masura, která vyšla roku 1934 v tehdejším Československu. Pozornost čtenáře...

Detail

Pevnost mého mládí

Ale kniha vypráví také o velkolepých koncertech, zdařilých divadelních představeních, a především o obšťastňujících přátelstvích na život a...

Detail
Harald Salfellner (ed.)

Německé povídky z Moravy

Antologie Německé povídky z Moravy se ujímá malé středoevropské krajiny, o které se toho dnes ví jen málo. Literatura těchto německých...

Detail
Paul Arndt

Krakonoš

Pověsti a příběhy o vládci Krkonoš

Nahoře v Krkonoších, kde nade všemi vrcholy ční Sněžka, tam bydlí ten, o němž je řeč, vousatý Rýbrcoul. Jeho nálady a vrtochy jsou tam dobře...

Detail

Císařské město Baden

Baden – biedermeierovské, vinnými pahorky lemované lázně: okouzlující uličky starého města, udržované lázně, rozlehlý lázeňský park, k tomu...

Detail
Harald Salfellner (ed.)

Perem a skalpelem

Poutníci mezi literaturou a medicínou

Dvě povolání, dvě poslání: Seznam lékařů, kteří byli aktivní zároveň i jako spisovatelé, je dlouhý a plný prominentních jmen – vzpomeňme...

Detail

Staropražské kukátko

Ve svém Staropražském kukátku (1912) ukázal Oskar Wiener (*1873 Praha †1944 Terezín) obrazy a postavy města z doby, než ztratilo svůj...

Detail

České národní tance

Předkládaná kulturní studie je nejobsáhlejší sbírkou českých lidových tanců, jak je Alfred Waldau nalezl po polovině 19. století. Je však...

Detail
Alexander J. Schneller
Ada Schneller

That Jazz of Praha

Kultura se v Praze píše s velkým počátečním písmenem. A existují velké kulturní události a existují i malé, ale milé. Moderní jazzová hudba...

Detail
Harald Salfellner (ed.)

Františkovy Lázně

Od svého založení na sklonku 18. století lákají Františkovy Lázně svými tryskajícími léčivými prameny, honosnými budovami a rozlehlými parky...

Detail

Mozart a Praha

Vedle Salcburku je Praha druhou metropolí, která je již od nepaměti nerozlučně spjata s Mozartovým jménem. V hlavním městě českých zemí...

Detail

Čechy

Příručka Českých zemí

„Tato kniha nebude patrně míti sobě rovnocennou ... Nejenže dodrží, co slibuje její podtitulek, stává se geografií duchovních dějin ... Ten,...

Detail

Poutníče, až přijdeš do Prahy…

Jako snad žádné jiné město Evropy je stará Praha plná příběhů, pověstí a legend. Setkáváme se v nich s císaři a králi, svatými a kacíři,...

Detail
Heinrich Pleticha (ed.)

Piaristé a gymnazisté

Mezi nesčetnými ztvárněními minulého pražského života badatelům kupodivu unikl jeden aspekt: Praha byla nejenom univerzitním městem, nýbrž i...

Detail

Edison

Český básník Vítězslav Nezval (1900–1958) vytvořil rozsáhlé básnické dílo. Kromě dramat a překladů zanechal průkopnické lyrické dílo. Jeho...

Detail
Willibald Müller

Olomoucké pověsti

Pověsti tajného hlavního města Moravy byly vydány v roce 1892 s ilustracemi José Hilbera. Mimořádně půvabné vydání knihy nadchne každého...

Detail

Valpuržina noc

„Ve starých od světa odloučených aristokratech na Hradčanech se nad Prahou probouzejí démoni minulosti a starce děsí vlastní zneužité,...

Detail

Rozjímání

Kafkova malá rozjímání jsou něčím v německé literatuře neznámým; myslím, nevím o ničem, co by mohlo být jejich vzorem.

Hans Kohn v Selbstwe...

Detail
Harald Salfellner (ed.)

Stará Praha

„Navštívit svět tak, že člověk bude cestovat, by mělo znamenat také, že se člověk pokusí těm procestovaným světům porozumět, pochopit, nebo...

Detail

Proces

Nedokončený román Proces Franze Kafky ve vydání nakladatelství Vitalis poprvé obsahuje nejen známé a již opakovaně uveřejněné texty, nýbrž...

Detail
Harald Salfellner (ed.)

Rakouské pohádky

vybráno ze starých pramenů

„Vozíčku, přilep je!“ zvolá řízný chlapík, který si chce namluvit královskou dceru, a už jsou všichni přilepení k jeho kouzelnému vozíku:...

Detail

České pohádky

Jako jiné evropské národy uchovává i český národ již po staletí s láskou poklad svých prostonárodních pohádek. Za to, že mnohé z kdysi pouze...

Detail

Die besten böhmischen Rezepte

Stejně jako před dávnými časy, za dob císařů, přijíždějí i dnes turisté do České republiky, aby okusili chutné speciality, jako jsou třeba...

Detail
Harald Salfellner (ed.)

Pražský golem

Židovské pověsti z ghetta

Již mnoho století patří Praha k nejvýznamnějším městům evropské židovské kultury. Kromě kamenných památek židovského města jsou to zejména...

Detail

Praha

Zlaté město

Tato barevná publikace ukazuje město nad Vltavou z jeho nejkrásnějších stránek. Od Hradčan přes Malou Stranu ke Starému a Novému Městu: s...

Detail

Pražské kavárny

Pátrat po atmosféře pražských kaváren se vyplatí. Staropražskými kavárnami počínaje a jazzovými kavárnami konče – všechny zvou k popovídání,...

Detail

Praha

Zlaté město

Tato barevná publikace ukazuje město nad Vltavou z jeho nejkrásnějších stránek. Od Hradčan přes Malou Stranu ke Starému a Novému Městu: s...

Detail
Harald Salfellner (ed.)

Mozart

Jeho život slovem a obrazem

Jednoho chladného lednového večera roku 1756 se v salcburské Getreidegasse narodí dítě, jehož jméno bude jednou známo na celém světě:...

Detail
Harald Salfellner (ed.)

Morava

Slunce je veliký básník a napsalo krásnou báseň zlatým perem na naši zem.

Jiří Wolker

 

 

Detail
Harald Salfellner (ed.)

Karlovy Vary

Chtěl bych žít jen ve třech městech: ve Výmaru, Karlových Varech a Římě.

Johann Wolfgang von Goethe

Detail
Harald Salfellner (ed.)

Šumava

Šumava: Působí jako melancholická píseň, jež se mocně dobývá do našeho srdce. Monotónně a věčně stejně před námi leží les a ponuré močály a...

Detail

Obětina lárům

Básnická sbírka Obětina lárům (1895) teprve dvacetiletého Rainera Maria Rilka (1875–1926) je zcela věnována jeho rodnému městu Praze. Jako...

Detail

Povídky o Pánu Bohu

„Myslím, že v téhle knize je pár zrnek, ze kterých mohou vyrůst stromy“, píše Rainer Maria Rilke v roce 1900 příteli krátce poté, co Povídky...

Detail

Praha

Průvodce

Tento průvodce představuje všechny důležité pamětihodnosti Prahy. Návštěvníkům Prahy však nevnucuje předem stanovené trasy prohlídek, nýbrž...

Detail

Dopisy mladému básníkovi

Počátkem roku 1903 pošle Franz Xaver Kalous, chovanec Vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě, několik básní tehdy již slavnému básníku...

Detail

Babička

Nejvýznamnější román Boženy Němcové vyšel v nakladatelství Vitalis jak v anglickém, tak v německém jazyce. Bez jakéhokoli sentimentu líčí...

Detail

Franz Kafka a Praha

Literární průvodce

„Franz Kafka byl Praha a Praha byla Franz Kafka“, napsal kdysi Johannes Urzidil. A skutečně, kdo se vydá po stopách života Franze Kafky,...

Detail

Severinova cesta do temnot

Pražský strašidelný román

„Její ulice svádí na scestí, zlo číhalo na prazích.“ Tak popsal pražský německý spisovatel Paul Leppin (1878-1945) své rodné město. Tento...

Detail

Praha

Literární toulky Zlatým městem

Známý kafkovský badatel Hartmut Binder předkládá radikálně přepracovanou aktualizovanou verzí svých Literárních toulek po Zlaté Praze, dílo,...

Detail

Včera večer v kavárně

Kafkův zmizelý svět pražských kaváren a nočních lokálů

Bohatě vybavený svazek unáší čtenáře do pohrouženého světa starého císařského města nad Vltavou: více než tisíc historických fotografií a...

Detail

Dětské osudy ve zmatcích poválečné doby

Záchranná akce německých a židovských dětí v Československu v letech 1945-1947

Děti bez rodičů, ztroskotanci války – švýcarská pedagožka Olga Fierzová vypráví dojemný příběh jedinečné záchranné akce z doby, jež vymknuta...

Detail

Žula

Smolaři

Jeden prostý smolař se s rodinou vydává do lesů, aby unikl moru. Je užitečné porovnat obě verze této možná nejpůsobivější povídky Adalberta...

Detail

Když Rakousko ještě bylo u Čech

Když Rakousko ještě bylo u Čech … Inu, tak od té doby už uplynula „spousta let“, a čas se k tomu přidal mnohé, aby na jedné i na druhé...

Detail

Kondor/Ves na pláňce

Povídkami z roku 1840, které máte před sebou, dosud mladý Adalbert Stifter (1805 – 1868) předstoupil před literární veřejnost. Přitom tento...

Detail

Gustav Meyrink

Život v zakletí magie

Díky nejnovějšímu dílu Hartmuta Bindera je nyní poprvé k dispozici rozsáhlá biografie Gustava Meyrinka, jež dostojí i vyšším nárokům....

Detail

Mucha

Jeho život slovem i obrazem

Jako malíř svůdně krásných pannó a plakátů je Alfons Mucha světoznámý. Jako dekorativní malíř vtiskl podobu celé jedné epoše: „Le style...

Detail

Krambambuli

Příběh loveckého psa

Tuto patrně nejznámější rakouskou povídku s námětem ze života zvířat znají celé generace čtenářů, i díky několikerému zfilmování se stala...

Detail

Kafkova Vídeň

Na mapě kafkovského bádání je to bílé místo: vztah tohoto pražského spisovatele k hlavnímu městu císařství, jehož poddaným byl. Již...

Detail

Innocens

Jedna z nejkrásnějších pražských novel německé literatury, Innocens Ferdinanda von Saara (1833-1906), se odehrává na Vyšehradě, pevnosti...

Detail
Harald Salfellner (ed.)

Židovské pohádky a legendy

Vltavský vodník a mluvící zvířata, létající démoni, zloději a milosrdní lidé, a mezi jiným také králové Starého zákona Šalamoun a David – z...

Detail

Franz Kafka a Praha

Dosud nejrozsáhlejší dílo k tomuto tématu se tímto novým vydáním dostává na úroveň nejnovějšího kafkovského bádání, kromě toho bylo...

Detail

Ale lékařem jsem zůstal

Obrazy ze života Hanse Kloepfera

Tato biografie se vydává po stopách štýrského básníka dr. Hanse Kloepfera, jenž svými básněmi jako Dahoam (Domů), Da Ruß (Rus) nebo Spätherb...

Detail

Pohádky, pověsti a legendy

Za časů, kdy každé ohbí řeky, každý horský vr­chol a každá kostelní věž ještě uměly vyprávět svůj vlastní příběh, kdy českými kraji táhli...

Detail

Španělská chřipka

Příběh pandemie z roku 1918

Před sto roky, když se krvavý zápas národů po čtyřech letech chýlí ke konci, nabývá na obrátkách smrtonosná epidemie – pověstná pandemie...

Detail

Peter Rosegger

Jeho život slovem a obrazem

Peter Rosegger ztělesňuje úžasný vzestup prostého chlapce ze štýrského Alplu v oslavovaného knížete básníků své doby. Vzpomínky tohoto...

Detail

Klimt

Sein Leben in Wort und Bild

Je legendárním knížetem malířů art nouveau, zakladatelem vídeňské Secese. Jeho obrazy dosahují na aukcích rekordních cen. Tváře dam z jeho...

Detail

Egon Schiele

Sein Leben in Wort und Bild

Výjimečný talent a génius; senzibilní tvůrce tichých krajin i umělec znázorňující sám sebe bez známek studu, jenž dokázal vytvořit 170 svých...

Detail

Hvozd

Ve své mistrovské povídce Hvozd líčí Adalbert Stifter lásku dvou sester v časech třicetileté války. Johanna a Clarissa hledají z otcova...

Detail