Vitalis

Knihkupectví Vitalis ve Zlaté uličce 

 

Zlatá ulička 22, Pražský hrad

Knihkupectví Vitalis ve Zlaté uličce č. 22 se nachází na jednom z nejdůležitějších literárních míst Prahy: Byl to tento romantický domeček, do něhož se tehdy 33letý Franz Kafka na přelomu let 1916/1917 na nějakou dobu stáhl do ústraní hledaje klid k psaní. Během druhé světové války ve skromné světničce dočasně bydlel pražský nakladatel Otakar Štorch-Marien.

Knihkupectví má otevřeno každý den, otvírací doba se mění podle ročních období (v létě až do večerních hodin). Obchod je veden jako knihkupectví provozované přímo nakladatelstvím – všechny knihy z produkce Vitalis jsou zde k dostání za nejlepší ceny v celé Praze. Vybrané tituly často navíc bývají k dostání za příznivou cenu v rámci různých prodejních akcí. Kdo má rád Kafku, může si tu vybrat mezi knihami, brožurami, tužkami, plakáty apod. Ke knihám v němčině, angličtině, francouzštině, španělštině, italštině, ruštině, čínštině, češtině a korejštině jsou v nabídce hezké pohlednice, k tomu minikalendáře a kolekce magnetů s pražskými motivy.   

Upozornění! Kdo chce do Zlaté uličky, musí si nejprve zakoupit vstupenku Správy Pražského hradu. Od dubna do září je vstup do uličky po 17. hodině možný i bez vstupenky; od října do března dokonce již od 16.00 hodin.

 

„Žertem jsme se zeptali v té maličké uličce. Ano, jeden domeček prý bude k pronajmutí v listopadu. Ottla, která rovněž, ale svým vlastním způsobem, hledá klid, se do myšlenky pronajmout si dům, zamilovala. […] 

Ze začátku to mělo spoustu chyb, abych vypověděl, jak se to vyvíjelo. Dnes mi to naprosto vyhovuje. Po všech stránkách: krásná cesta nahoru, to ticho tam, od souseda mě dělí jen tenoučká stěna, ale soused je sdostatek tichý; nosím si sem nahoru večeři a bývám tu většinou do půlnoci, pak výhoda cesty domů: musím se rozhodnout přestat, a pak je přede mnou cesta, která mi zchladí hlavu. A život tam: je v tom cosi zvláštního, mít svůj dům, zamykat před světem, ne toliko dveře pokoje nebo bytu, ale hned dveře domu, vycházet ze dveří domova přímo do sněhu tiché ulice. To všechno za dvacet korun měsíčně, obstaráván sestrou vším potřebným, obsluhován jen tak nepatrně, jak je třeba, malou květinářkou (Ottlinou žákyní), vše v pořádku a hezké.“

Franz Kafka Felici Bauerové 

„Po Tvém odchodu byla v Jelením příkopu vichřice, možná náhodou, možná to byl úradek. Včera jsem v paláci zaspal; když jsem přišel nahoru do domu, byl už oheň vyhaslý a bylo velice zima. Aha, pomyslel jsem si, první večer bez ní a už ztracen. Ale pak jsem vzal všechny noviny a také rukopisy a po nějaké době se z toho vyklubal velice hezký oheň.“ 

Franz Kafka své sestře Ottle

Na tomto romantickém místě vznikla od pozdního podzimu roku 1916 celá řada důležitých textů Franze Kafky, mimo jiné ony povídky, jež pak byly v roce 1920 uveřejněny v povídkovém souboru Venkovský lékař. Kafka trávil v domku ve Zlaté uličce obvykle večery, poté co vyřídil povinnosti, které mu přinesl den. Přes noc samozřejmě nemohl v malé místnosti zůstávat, a tak chodíval většinou v časných ranních hodinách nebo kolem půlnoci po Starých zámeckých schodech dolů do města a vracel se přes tehdy nový Mánesův most a Kaprovou ulicí do svého bytu na Starém Městě.

watch replicas